NGAO - SÒ - ỐC

Hàu Sữa Pháp

Hàng mới về
(0)

Ốc mỡ

(Tối thiểu 1kg)
(0)

Ốc móng tay

(Tối thiểu 500g)
(0)

Ốc tỏi tươi sống

(Tối thiểu 1kg)
(0)

Tu hài tươi sống

(Tối thiểu 1kg)
(0)

Sò dương

Hàng mới về
(0)

Sò mai

(Tối thiểu 500g)
(0)

Ngao vàng sạch

(Tối thiểu 1kg)
(0)

Ngao nâu sạch

(Tối thiểu 1kg)
(0)

Sò huyết

(Tối thiểu 1kg)
(0)

Ốc hương

(Tối thiểu 1kg)
(0)

Hàu sống

(Tối thiểu 1kg)
(0)